Tuesday, 27 December 2011

Rancangan Tahunan Asas Bahasa Malaysia SK


RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH
NEGERI PERAK

BAHASA MALAYSIA

MODUL TERAS ASAS
MODUL 1

BERGEMBIRA DENGAN HURUF
TEMPOH : JANUARI, FEBRUARI,  MAC
FOKUS
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN


BM 1.0
Kemahiran
Mendengar
BM 2.0
Kemahiran
BertuturBM 3.0
Kemahiran MembacaBM. 4.0
Kemahiran
Menulis

(BM 1.1)  Mendengar dengan penuh perhatian.
(BM 2.1)  Berinteraksi dengan mesra. 

(BM 2.2)  Bersoal jawab melalui rangsangan yang diberi.


(BM 3.1)  Mengenal bentuk huruf A – Z.


(BM 3.2)  Mengenal huruf vokal.


(BM 3.3)  Mengenal huruf konsonan.

(BM 4.1)  Menguasai kemahiran pratulis.


(BM 4.2)  Menguasai kemahiran menulis.


(BM 1.1.1)  Mendengar ucap selamat dan memberi
                   respon yang bertatasusila dengan bimbingan
                   (Contoh: Selamat pagi, Selamat  petang).

(BM 1.1.6)  Mendengar ucap selamat dan memberi respon
                   secara bertatasusila.

(BM 1.1.7)  Mendengar arahan dan memberi respon.(BM 2.1.3)  Berbual menggunakan ayat yang mudah
                   dengan sebutan yang betul.

(BM 2.2.4)  Bersoal jawab secara spontan.


(BM 3.1.1)  Menyebut huruf mengikut urutan.

(BM 3.1.2)  Memadankan bentuk huruf dengan bentuk
                   objek persekitaran (Contoh: bentuk ’J’
                   dikaitkan dengan mata kail).

(BM 3.1.3)  Menyebut huruf secara rawak.

(BM 3.1.4)  Menyebut huruf mengikut urutan.

(BM 3.1.5)  Mengenal pasti bentuk huruf kecil.

(BM 3.1.6)  Mengenal pasti bentuk huruf besar.

(BM 3.1.7)  Memadankan huruf kecil dengan huruf besar.


(BM 3.2.1)  Menyebut huruf vokal.

(BM 3.2.2)  Membunyikan huruf vokal.

(BM 3.2.3)  Mengenal pasti huruf vokal yang terdapat
                   dalam perkataan.


(BM 3.3.1)  Menyebut huruf konsonan.
(BM 3.3.2)  Menyebut huruf konsonan dengan tepat.
(BM 3.3.3)  Menyebut huruf konsonan dalam perkataan
                   yang ditunjukkan.


(BM 4.1.1)  Memegang alat tulis dengan cara yang betul
                   untuk menulis.

(BM 4.1.2)  Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan
                   melalui lakaran bentuk, corak dan garisan
                   secara bebas.

(BM 4.1.3)  Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan
                   mengikut arah yang betul.
Nota:
* Pastikan aktiviti koordinasi mata-tangan, aktiviti meningkatkan kemahiran motor halus yang ada di Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika-komponen perkembangan fizikal telah dilaksanakan sebelum aktiviti dalam Standard Kandungan ini dijalankan.


(BM 4.2.1)  Menulis semula huruf mengikut cara yang
                   betul.

(BM 4.2.2)  Menulis huruf kecil dengan cara yang betul
                   dengan bimbingan.

(BM 4.2.3)  Menulis huruf besar dengan cara yang betul
                   dengan bimbingan.

(BM 4.2.4)  Menulis huruf  kecil dengan cara yang betul.

(BM 4.2.5)  Menulis huruf besar mengikut cara yang betul.
MODUL TERAS ASAS
MODUL 2

MUDAHNYA MEMBACA
TEMPOH : APRIL, MEI , JUN
FOKUS
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN


BM 1.0
Kemahiran
Mendengar
BM 2.0
Kemahiran
Bertutur
BM 3.0
Kemahiran Membaca


BM. 4.0
Kemahiran
Menulis

(BM 1.1)  Mendengar dengan penuh perhatian.
(BM 1.2)  Mendengar dan mengecam bunyi perkataan.
(BM 2.2)  Bersoal jawab melalui  rangsangan yang diberi.


(BM 3.3)  Mengenal huruf konsonan.

(BM 3.4)  Membina dan membaca suku kata.
(BM 3.5)  Membaca perkataan.
(BM 3.6)  Membaca frasa.

(BM 3.7)  Membaca ayat  tunggal yang mudah.(BM 4.2)   Menguasai kemahiran menulis.

(BM 1.1.3)  Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti
                   objek di dalam dan luar bilik darjah.

(BM 1.1.8)  Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran
                   murid.


(BM 1.2.1)  Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata
                   awal yang sama.

(BM 1.2.2)  Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata
                   awal yang berbeza.

(BM 1.2.3)  Mengenal bunyi suku kata akhir yang sama.

(BM 1.2.4)  Mengenal bunyi suku kata akhir yang berbeza.(BM 2.2.2)  Menyoal dengan  menggunakan sebutan yang
                   betul dengan bimbingan guru.

(BM 2.2.7)  Bersoal jawab secara bersopan.(BM 3.3.1)  Menyebut huruf konsonan.

(BM 3.3.2)  Menyebut huruf konsonan dengan tepat.

(BM 3.3.3)  Menyebut huruf konsonan dalam perkataan
                   yang ditunjukkan.


(BM 3.4.1)  Membunyikan suku kata hasil gabungan huruf
                   konsonan dan huruf vokal  dengan bimbingan.

(BM 3.4.2)  Membunyikan dua suku kata dengan
                   bimbingan.

(BM 3.4.3)  Membina dan membunyikan suku kata hasil
                   gabungan huruf konsonan dan huruf vokal
                   (Contoh: ba)

(BM 3.4.4)  Membina dan membunyikan satu suku kata
                   terbuka secara rawak.

(BM 3.4.5)  Membina dan membunyikan dua suka kata
                   terbuka secara rawak.

(BM 3.4.6)  Membina dan membunyikan tiga suku kata
                   terbuka secara rawak.

(BM 3.4.7)  Membina dan membunyikan suku kata tertutup
                   secara rawak.


(BM 3.5.1)  Membatangkan (mengeja sambil membaca)
                   dua suku kata  untuk menjadi perkataan 
                   dengan bimbingan.

(BM 3.5.2)  Membatangkan dua suku kata terbuka untuk
                   menjadi perkataan dengan bimbingan
                    (Contoh: ada).


(BM 3.5.3)  Membatangkan dua suku kata terbuka untuk
                   menjadi perkataan (Contoh: buku).

(BM 3.5.4)  Membatangkan tiga suku kata terbuka untuk
                   menjadi perkataan (Contoh: kereta).

(BM 3.5.5)  Membatangkan satu suku kata tertutup untuk
                   menjadi perkataan (Contoh: dan).


(BM 3.6.1)  Membaca frasa dengan bimbingan (Contoh
                   frasa: mata biru, gigi saya, baju baru, jalan
                   raya).

(BM 3.6.2)  Membaca frasa dengan sebutan yang betul.


(BM 3.7.1)  Membaca ayat  tunggal yang mudah dengan
                   bimbingan.

(BM 3.7.2)  Membaca ayat  tunggal yang mudah dengan
                   sebutan yang betul.(BM 4.2.6)  Menyalin perkataan dengan cara yang betul.

(BM 4.2.7)  Menyalin ayat dengan cara yang betul.


(bu)(ibu)
(buku)

(kelabu)


(kek)(ini)
(itu)
(apa)
(ada)
MODUL TERAS ASAS
MODUL 3

SERONOKNYA MEMBACA
TEMPOH : JULAI, OGOS
FOKUS
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN


BM 1.0
Kemahiran
Mendengar


BM 2.0
Kemahiran
BertuturBM 3.0
Kemahiran Membaca


BM. 4.0
Kemahiran
Menulis

 (BM 1.1)   Mendengar dengan penuh perhatian.

(BM 1.2)   Mendengar dan mengecam perkataan.


(BM 2.1)   Berinteraksi dengan  mesra.(BM 2.2)  Bersoal jawab melalui  rangsangan yang diberi.(BM 3.5)  Membaca perkataan.
(BM 3.6)  Membaca frasa.

(BM 3.7)  Membaca ayat tunggal yang mudah.


(BM 4.2)  Menguasai kemahiran menulis.


(BM 1.1.2)  Mendengar arahan mudah dan memberi
                   respon dengan bimbingan.

(BM 1.1.4)  Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti
                   ruang khas dalam sekolah.

(BM 1.1.5)  Mendengar lagu dan cerita serta memberi
                   respon.

(BM 1.1.9)  Membezakan  jenis bunyi yang ada di
                   persekitaran.

(BM 1.1.13)Mendengar dan memberi respon terhadap
                    perbualan, permintaan, cerita, lagu.


(BM 1.2.4)  Mengenal bunyi suku kata akhir yang
                   berbeza.
(BM 2.1.1)  Berbual dengan sebutan perkataan yang betul.

(BM 2.1.2)  Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila
                   dengan bimbingan.

(BM 2.1.4)  Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.

(BM 2.1.5)  Menyatakan permintaan dengan sopan.

(BM 2.1.6)  Memberikan arahan kepada rakan secara
                   bertatasusila.

(BM 2.1.7)  Menamakan objek di persekitaran.
Nota: Kriteria bersopan dan bertatasusila adalah merujuk kepada budaya yang diterima oleh komuniti dan masyarakat secara umum.


(BM 2.2.1)  Menyebut semula soalan rangsangan yang
                   dikemukakan.

(BM 2.2.6)  Menjawab soalan dengan ayat  yang mudah
                   dan sesuai.


(BM 3.5.6)  Membatangkan dua suku kata tertutup untuk
                   menjadi perkataan (Contoh: emak).

(BM 3.5.7)  Membatangkan tiga  suku kata tertutup untuk
                   menjadi perkataan (Contoh: kakak).

(BM 3.5.8)  Membatangkan suku kata terbuka dan suku
                   kata tertutup untuk menjadi perkataan
                   (Contoh: buah).

(BM 3.5.9)  Membatangkan suku kata tertutup dan suku
                   kata terbuka untuk menjadi perkataan
                   (Contoh: anda).


BM 3.6.1)  Membaca frasa dengan bimbingan (Contoh
                   frasa: mata biru, gigi saya, baju baru, jalan
                   raya).

(BM 3.6.2)  Membaca frasa dengan sebutan yang betul.


(BM 3.7.1)  Membaca ayat tunggal yang mudah dengan
                   bimbingan.

(BM 3.7.2)  Membaca ayat tunggal yang mudah dengan
                   sebutan yang betul.


(BM 4.2.6)  Menyalin perkataan dengan cara yang betul.

(BM 4.2.7)  Menyalin ayat dengan cara yang betul.
MODUL TERAS ASAS
MODUL 4

BACALAH SAYANG
TEMPOH : SEPTEMBER , OKTOBER
FOKUS
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN


BM 1.0
Kemahiran
MendengarBM 2.0
Kemahiran
BertuturBM 3.0
Kemahiran Membaca

BM. 4.0
Kemahiran
Menulis

(BM 1.1)   Mendengar dengan penuh perhatian.

(BM 2.2)  Bersoal jawab melalui rangsangan yang diberi.
(BM 2.3)  Melafazkan puisi dengan intonasi  yang betul.
(BM 2.4)  Menceritakan perkara yang didengar.

(BM 2.5)  Melakonkan watak-watak mengikut situasi.


(BM 3.8)  Membaca ayat dalam konteks.

(BM 3.9)  Memahami isi bahan bacaan yang dibaca.
Nota: Bahan bacaan termasuk: buku cerita, rísalah, majalah, surat khabar, gambar.

(BM 3.10)  Membaca dengan cara yang betul (prabaca).

(BM 3.11)  Mengamalkan  tabiat membaca.(BM 4.2)  Menguasai kemahiran menulis.(BM 1.1.5)    Mendengar lagu dan cerita serta memberi
                     respon.

(BM 1.1.10)  Mengenal pelbagai suara di persekitaran
                     murid.

(BM 1.1.11)  Membezakan jenis suara di persekitaran
                     ( Contoh: ketawa, menjerit, menangis).

(BM 1.1.12)  Mengenal pasti dan membezakan intonasi
                     suara tinggi dengan rendah, dan perlahan
                     dengan kuat.


(BM 2.2.2)  Mengemukakan soalan yang bersesuaian.

(BM 2.2.3)  Bersoal jawab berdasarkan tema, minat dan
                   situasi semasa.


(BM 2.2.4)  Bersoal jawab secara spontan.

(BM 2.2.5)  Mengemukakan soalan yang sesuai dan
                   mudah difahami.


(BM 2.3.1)  Melafazkan pantun yang mudah secara
                   berirama.

(BM 2.3.2)  Melafazkan pantun dengan   intonasi yang
                   betul:
                   a.  Pantun dua kerat
                   b.  Pantun empat kerat

(BM 2.3.3)  Mendeklamasikan sajak mudah/ ringkas.


(BM 2.4.1)  Menceritakan perkara  yang didengar dengan
                   menggunakan ayat yang mudah.
(BM 2.5.1)  Main peranan mengikut situasi  dengan
                   menggunakan bahasa yang sesuai untuk
                   menghidupkan watak dengan bimbingan.(BM 3.8.1)    Membaca ayat-ayat dalam konteks dengan
                     intonasi yang betul dengan bimbingan.

(BM 3.8.2)    Mengenal tanda baca dalam ayat.

(BM 3.8.3)    Membaca ayat-ayat dalam cerita dengan 
                     intonasi yang betul.

(BM 3.9.1)   Bercerita berdasarkan  bahan  bacaan 
                     mudah yang telah dibaca dengan bimbingan.

(BM 3.9.2)    Bercerita  secara lisan, tulisan atau lukisan
                     berdasarkan bahan yang dibaca.


(BM 3.10.1)  Mengamalkan penjagaan  buku dengan cara 
                     yang betul dengan bimbingan.

(BM 3.10.2)  Mengamalkan penjagaan  buku dengan cara
                     yang betul.

(BM 3.10.3)  Membaca nama judul buku,   dan pengarang.

(BM 3.10.4)  Membaca mengikut arah dan cara yang betul
                     (kiri ke kanan, jarak dari mata ke buku, teknik
                     memegang buku)


(BM 3.11.1)  Membaca buku cerita yang menarik dan
                     sesuai dengan peringkat umur dengan
                     bimbingan guru.

(BM 3.11.2)  Membaca buku cerita yang menarik dan
                     sesuai daripada pelbagai tema.

(BM 3.11.3)  Bercerita secara lakonan, main peranan atau
                     nyanyian berdasarkan bahan yang dibaca.(BM 4.2.6)  Menyalin perkataan dengan cara yang betul.

(BM 4.2.7)  Menyalin ayat dengan cara yang betul.

No comments:

Post a Comment