Tuesday, 27 December 2011

Rancangan Tahunan Matematik SK


CANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH
NEGERI PERAK

MATEMATIK

MODUL TERAS ASAS
MODUL 1

PENGALAMAN PRANOMBOR
TEMPOH : SEMESTER 1
FOKUS
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN


ST 6.0
Pengalaman
Prasekolah

 (ST 6.1)  Memadankan objek 1:1.
(ST 6.2)  Membandingkan kuantiti objek.

(ST 6.3)  Membuat seriasi satu ciri.

(ST 6.4)   Mengecam corak berulang dan membina                pola.


(ST 6.1.1)  Memadankan objek berpasangan yang
                  sama seperti kasut, sarung tangan.

(ST 6.1.2)  Memadankan objek berpasangan yang
                  tidak sama seperti  cawan dan piring,
                  kasut dengan sarung kaki.

(ST 6.1.3)  Memadankan dua kumpulan objek yang
                  mempunyai bilangan:
                  sama
                  tidak sama.
                  (matching equal and unequal groups)


(ST 6.2.1) Membandingkan dua kumpulan objek
                 untuk menyatakan sama banyak, lebih
                 atau kurang.


(ST 6.3.1) Menyusun objek mengikut kriteria berikut:
a.        Kecil ke besar
b.        Pendek ke panjang
c.        Rendah ke tinggi
d.        Nipis ke tebal
              dan sebaliknya

(ST 6.4.1)  Mengecam corak berulang di
                  persekitaran dengan bimbingan.

(ST 6.4.2)  Meniru corak berulang menggunakan
                  objek seperti blok, manik.

 (ST 6.4.3)  Mengecam corak berulang di
                  persekitaran.

(ST 6.4.4)  Melengkapkan corak berulang yang
                  diberi

(ST 6.4.5)  Membina corak berulang mengikut
                  kreativiti sendiri menggunakan bahan
                  yang disediakan dan menyatakan
                  coraknya.


MODUL TERAS ASAS
MODUL 2

KONSEP NOMBOR
TEMPOH : SEMESTER 1
FOKUS
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN


ST 7.0
Konsep
Nombor

(ST 7.1)  Memahami nombor 1-10.(ST 7.2)  Mengetahui sifar.

 (ST 7.3)  Memahami nombor 10-20.
(ST 7.4)  Memahami siri 20, 30, 40 dan 50.(ST 7.1.1)  Menyebut nama nombor 1
                  hingga10.(rote counting)

(ST 7.1.2)  Memadankan angka 1 hingga 10 dengan
                  nama nombor secara lisan.
                 (Contoh:  2 – dua)

(ST 7.1.3)  Membilang objek 1 - 10.

(ST 7.1.4)  Menggunakan bentuk seperti titik untuk
                  mewakili bilangan objek.
                 (Use shape to represent the number of
                  objects)

(ST 7.1.5)  Memadankan angka 1 -10 dengan
                  bilangan objek yang betul.

(ST 7.1.6)  Menyurih angka 1-10.

(ST 7.1.7)  Membilang secara menaik  1-10 dan
                  menurun 10 -1.

(ST 7.1.8)  Menulis nombor 1-10 mengikut cara yang
                  betul.


(ST 7.2.1)  Menulis angka sifar.
                                               
(ST 7.2.2)  Menyebut sifar.

(ST 7.2.3)  Mengetahui maksud sifar (sifar adalah
                  kosong/tiada nilai).


 (ST 7.3.1)  Membilang terus dari  10 hingga ke 20
                 (counting on)

(ST 7.3.2)  Membandingkan:
                 10 dengan 11 (11 adalah 1 lebih 
                  daripada 10)
                  12 dengan 13 (13 adalah 1 lebih
                  daripada 12)
                  dan seterusnya

 (ST 7.3.3)  Menulis 10-20.
 (ST 7.3.4)  Membilang sepuluh sepuluh (in tens).


MODUL TERAS ASAS
MODUL 3

OPERASI NOMBOR
TEMPOH : SEMESTER 1
FOKUS
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN


ST 8.0
Operasi
Nombor

(ST 8.1)  Memahami operasi tambah dalam                lingkungan 10.

(Nota: Operasi tambah adalah gabungan dua set  objek)

 (ST 8.2) Memahami operasi tolak dalam lingkungan 10.
 (ST 8.1.1)  Menyatakan hasil tambah dua himpunan
                  objek.

(ST 8.1.2)  Menyatakan hasil tambah dengan
                  membilang terus dari suatu nombor
                  sehingga nilai 10 (counting all and
                  counting on)

(ST 8.1.3)  Menggunakan bahasa harian untuk
                  menerangkan operasi tambah. Contoh:
                  Dua ekor ikan ditambah dengan dua ekor
                  ikan lagi menjadi empat ekor ikan.

(ST 8.1.4)  Menulis ayat matematik dengan
                  menggunakan simbol tambah (+) dan
                  sama dengan (=).

(ST 8.1.5)  Menyatakan ayat matematik operasi
                  tambah secara lisan.
                  Contoh:
                  Ayat Matematik: (2+2=4)  dibaca sebagai
                  dua tambah dua sama dengan empat.


(ST 8.1.6)  Menyelesaikan masalah operasi tambah
                  menggunakan objek konkrit. (solve
                  number stories)
           
(ST 8.1.7)  Menceritakan situasi yang melibatkan
                  operasi tambah dalam bahasa harian
                  dengan bimbingan guru. (ST 8.2.1)  Mengeluarkan objek dari himpunan dan
                  membilang baki.

(ST 8.2.2)  Menggunakan bahasa harian untuk
                  menerangkan operasi tolak.
                  Contoh:  Ambil dua gula-gula daripada
                  empat gula-gula tinggal dua gula-gula.

(ST 8.2.3)  Menulis ayat matematik dengan
                  menggunakan simbol tolak (-) dan sama
                  dengan (=).

(ST 8.2.4)  Menyatakan ayat matematik operasi
                  tolak secara lisan.
                  Contoh:  Ayat Matematik (4-2=2) dibaca 
                  sebagai empat tolak dua sama dengan
                  dua.
(ST 8.2.5)  Menyelesaikan masalah operasi tolak
                  menggunakan objek konkrit. (solve
                  number stories)

(ST 8.2.6)  Menceritakan situasi yang melibatkan
                  operasi tolak dalam bahasa harian
MODUL TERAS ASAS
MODUL  4

NILAI WANG
TEMPOH : SEMESTER II
FOKUS
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN

CATATANST 9.0
Nilai
Wang


ST 9.1)  Mengecam duit yang berlainan nilai.

(ST 9.1.1)  Mengecam duit yang berlainan nilai.

(ST 9.1.2)  Menyusun nilai wang mengikut
                  tertib/urutan.

(ST 9.1.3)  Memberi jumlah wang (duit syiling) yang
                  tepat dalam simulasi jual-beli.MODUL  5

KONSEP WAKTU
TEMPOH : SEMESTER II
FOKUS
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN

CATATANST 10.0
Konsep
Waktu


(ST 10.1)  Memahami waktu dalam konteks                 kehidupan seharian.(ST 10.1.1)  Menyusun peristiwa mengikut urutan
                    masa.

(ST 10.1.2)  Menyatakan waktu untuk menjalankan
                    sesuatu aktiviti (pagi, petang, malam).

(ST 10.1.3)  Menyatakan waktu untuk menjalankan
                    sesuatu aktiviti.(Contoh: jam 7 pagi,  
                    jam12 tengah hari)

(ST 10.1.4)  Menyatakan hari dalam seminggu 
                    mengikut urutan. (Contoh: Isnin,
                    Selasa)

(ST 10.1.5)  Bercerita tentang peristiwa yang telah
                    berlaku semalam, sedang berlaku hari
                    ini dan akan berlaku hari esok.

(ST 10.1.6)  Menyatakan nama bulan dalam 
                    setahun. MODUL 6

BENTUK DAN RUANG
TEMPOH : SEMESTER II
FOKUS
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN
ST 11.0
Bentuk dan
Ruang


 (ST 11.1)   Mengetahui kedudukan objek dalam ruang.              

(ST 11.2)  Mengetahui bentuk yang biasa dijumpai                  di persekitaran
(ST 11.1.1)  Menyatakan kedudukan sesuatu objek
                    dalam ruang: depan, belakang, atas,
                    bawah, luar, dalam.

(ST 11.1.2)  Mengenalpasti anggota badan kiri dan
                    kanan. 

(ST 11.1.3)  Meletakkan objek pada kedudukan
                    yang diarahkan.(ST 11.2.1)  Mengecam bentuk segitiga, bulat, segi
                    empat yang terdapat di persekitaran.

 (ST 11.2.2)  Mengecam bentuk segitiga, bulat, segi
                    empat tepat dan segi empat sama.

(ST 11.2.3)  Membuat binaan untuk menghasilkan
                    kuboid daripada bongkah. 


MODUL  7

PEMBINAAN
TEMPOH : SEMESTER II
FOKUS
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN

CATATANST 12.0
Pembinaan
(const
ruction)


(ST 12.1)  Membina penghubung antara dua objek.(ST 12.2)  Membina lingkungan.


(ST 12.3)   Membuat pelbagai binaan mengikut   kreativiti sendiri. (ST 12.1.1)  Membina penghubung antara dua
                     objek/ binaan dan memberi alasan 
                     mengapa penghubung itu dipilih.
 (ST 12.2.1)  Membina satu lingkungan yang                        
                     lengkap.(ST 12.3.1)  Membuat pelbagai binaan mengikut
                    kreativiti sendiri dan menceritakan
                    binaannya dengan bimbingan.

 (ST 12.3.2)  Membuat pelbagai binaan
                    menggunakan pelbagai bahan mengikut
                    kreativiti sendiri dan menceritakan
                    pembinaannya. ( Contoh bahan blok,
                    pasir)

(ST 12.3.3)  Meneroka cara untuk membina struktur
                    yang kuat dan kukuh.


No comments:

Post a Comment